Искам да ти кажа да ме вземеш в два часа ,
мръсните неща изглеждат чисти през ноща ,
искам да си тук , искам те сега
само ще ти кажа шикиай шикия. Телата ни са крайно слети ,
без мен ще си зле. Аз ли да ти кажа да ме вземеш в два часа? Искам да си тука,тука мой веднага ,
искам да си само мой , мой веднага. Искам да си тука,тука мой веднага ,
искам да си само мой , мой веднага. Шики шики ай шики а шики а. Шики шики ай шики а шики а. Искам да си тука,тука мой веднага ,
искам да си само мой , мой веднага. Шики шики ай шики а шики а . Искам да си тука , тука мой веднага. Искам да си тука , тука мой веднага. Искам да си тука , тука мой веднага. Такава грубост , не е за всеки ,
сърцето здраво трябва да ти е. Искам да си тука,тука мой веднага ,
искам да си само мой , мой веднага. Искам да си тука , тука мой веднага. Шики шики ай шики а шики а. Искам да ти кажа да ме вземеш в два часа ,
мръсните неща изглеждат чисти през ноща ,
искам да си тук , искам те сега
само ще ти кажа шикиай шикия. Искам да си тука , тука мой веднага. Аз ли да ти кажа да ме вземеш в два часа? Шики шики ай шики а шики а. Искам да си тука , тука мой веднага. Мръсните неща изглеждат чисти през ноща,
искам да си тук , искам те сега ,
знам че невъзможно е без теб. Като отрова , незаконно ,
днес ти искам мисля пак за теб
и нахално, безпощадно ти си вътре в мен. Ще ти докажа,във очите казваш ми сега,
искам да си мой , мой , мой веднага. Мръсните неща изглеждат чисти през ноща,
искам да си тук , искам те сега ,
знам че невъзможно е без теб. Искам да си тука,тука мой веднага ,
искам да си само мой , мой веднага. Искам да си тука,тука мой веднага ,
искам да си само мой , мой веднага. Шики шики ай шики а шики а.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *