Quants homes calen per a fer un país
Quants països per a fer el món
Quantes llibertats per a fer la democràcia:
Llibertats
Quantes cases calen per a fer un carrer
Quants carrers per a fer una ciutat
Quants arbres per a fer un espai verd
Un espai verd
Quants obrers calen per a fer una classe obrera
Quants burgesos calen per a fer una burgesia
Quantes lluites per a vèncer
Quantes lluites
Quantes “apertures” calen per a trencar la tancadura
Quants pagesos calen per a fer una pagesia
Quantes amnisties calen per a fer l’amnistia
L’amnistia
Això em preguntava el vent a mi mateix
Això em preguntava jo a mi mateix
Qui pregunta ja respon
Qui respon també pregunta
Un home no fa un país
Un país no fa el món
Una llibertat no fa la democràcia
Llibertat
Una casa no fa un carrer
Un carrer no fa una ciutat
Un arbre no fa un espai verd
Un espai verd
Un obrer no fa una classe obrera
Un burgès no fa una burgesia
Una lluita no fa la victòria
Una lluita
Una “apertura” no trenca la tancadura
Un pagès no fa una pagesia
Una amnistia no fa l’amnistia
L’amnistia
Això em preguntava el vent a mi mateix
Això em preguntava jo a mi mateix
Qui pregunta ja respon
Qui respon també pregunta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *